Kabaret to forma sztuki Ludzie kabaretu w fotografii KATARZYNY GODLEWSKIEJ